Baislife Bonaire

Bonaire. Op papier het perfecte fietseiland, doordat het heel vlak is, bijna altijd lekker weer
en zo goed als alle inwoners wonen in het kleine Kralendijk. Maar van schoolgaande
kinderen tot forensen en recreanten; het aantal mensen dat kiest voor de fiets is
schrikbarend laag ten opzichte van de hele bevolking. De wegen worden volledig ingenomen
door het autoverkeer. En dat terwijl lang niet alle Bonairianen een auto kunnen kopen.

Fietscultuur op Bonaire

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werken we aan een fietscultuur op Bonaire, vanuit de thema’s fiets&sport, fiets&onderwijs, fiets&toerisme, fiets& economie en fiets&infrastructuur. Al deze thema’s kunnen een bijdrage leveren aan meer bewegen en minder overgewicht op Bonaire en gezonde volwassen en kinderen.

Baislife BonaireDanshFirst Echelon

Langetermijnontwikkeling

Natuurlijk zal de bevolking niet van de ene op de andere dag in het zadel springen. Daarvoor ontbreekt het aan fietskennis en fysieke infrastructuur. Maar er ligt wel een kans om bij te dragen aan een langetermijnontwikkeling. Dansh, First Echelon en Maatschappij Spaak slaan de handen ineen om die ontwikkeling aan te jagen en te ondersteunen.

De fiets als waardig alternatief

Wat moet er gebeuren? Het aanzien en het handelingsperspectief dient veranderd te worden. Het is van belang dat mensen de fiets zien als waardig alternatief, en dat zij een geaccepteerd vervoermiddel wordt dat gemeengoed wordt op Bonaire.

Hoe bereiken we dat?

Dat bereiken we door aan te sluiten bij wat er al ligt, en dat uit te bouwen. Er wordt her en
der namelijk gebruikgemaakt van de fiets. Wij sluiten aan bij die initiatieven en communiceren die naar buiten toe. We verbeteren bestaande atb-routes, ondersteunen de huidige fietser met middelen en materialen en bieden nieuwe fietsers de ruimte om kennis te maken met de fiets door middel van fietsclinics. Ook creëerden we een urban bike park met verkeersborden waar door scholen verkeersles gegeven wordt. Ook sluiten we aan bij de mobiliteitsplannen van het Openbaar Lichaam op Bonaire met onze fietsspecifieke kennis.

Samen grenzen verleggen

“Ook benieuwd hoe we jouw idee kunnen omtoveren tot een baanbrekend project? Samen kunnen we grenzen verleggen.”

Pascal AandewielPROJECTMANAGER