Waar de Sustainable Development Goals ons houvast bieden richting een duurzame wereld, doen onze Bicycle Development Goals dat voor duurzame mobiliteit. Vijf thema’s, die in al onze projecten en werkzaamheden centraal staan.

Ben je op project- of beleidsbasis bezig met een van deze thema’s en heb je handjes, advies of een kundige projectleider nodig? Neem dan contact op, we zitten vol met ideeën!

Bicycle Development Goals

01

Gezondheid

Wist je dat Nederlandse kinderen het gelukkigst zijn van de hele wereld? Het samen naar school fietsen levert daar absoluut een bijdrage aan. De tweewieler is dan ook het ideale vervoermiddel voor afstanden tot 25 kilometer. Door te fietsen voldoe je al snel aan de dagelijks aanbevolen beweegminuten door de World Health Organization (WHO) en zowel je fysieke gezondheid als je mentale gezondheid verbetert.

GEZONDHEID IS ONS GROOTSTE GOED

Door meer mensen aan het fietsen te krijgen, kunnen meer mensen voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Fietsers hebben namelijk minder kans op aandoeningen als diabetes type 2, sommige vormen van kanker, hart- en vaatziekten en depressies. Een bijkomend voordeel is dat fietsen goed in te passen is in de dagelijkse routine. Denk aan forensen die voorheen de auto namen, maar nu op de (elektrische) fiets naar het werk gaan.

Denk aan: laagdrempelige fietsprojecten om beweging te stimuleren; gratis clinics die laten zien hoe leuk fietsen is; vakkundige presentaties en advies, en meer.

02

Leefbaarheid

In de stad is de fiets een prima vervanger van vrachtwagens en bestelbusjes. Dit geldt ook voor de rest van het verkeer in de binnenstad: auto’s weren doen steeds meer steden, om voetgangers en fietsers meer ruimte te geven. Probeer je eens voor te stellen hoe een binnenstad zonder auto’s, busjes en vrachtwagens eruit ziet…

EEN SCHONE LEEFOMGEVING IS EEN MENSENRECHT

In steden komt de uitstoot van gassen je tegemoet en lijkt het ondenkbaar om helemaal autovrij te zijn. Maar juist hier wordt volop geëxperimenteerd met duurzame oplossingen en experimenten. Mede door de korte afstanden kan de auto vaak eenvoudig vervangen worden door een fiets, en je ziet: de uitstoot van gassen neemt af, het risico op ongevallen daalt, er is minder lawaai en stank en de ruimte die parkeerplekken nu innemen, kunnen we teruggeven aan de bewoners.

Denk aan: cargobikes voor last mile delivery, samenwerkingen met pioniers op het gebied van elektrische vervoermiddelen, projecten ter bevordering van leefbare straten en wijken, en meer.

03

Bereikbaarheid

Fietsen is de snelste manier om je te verplaatsen in een stadscentrum. Door woon-werkverkeer en recreatieverkeer tot een afstand van 25 kilometer op de fiets af te leggen, zorgen we voor minder ronkende, stilstaande of langzaamrijdende auto’s per strekkende meter asfalt. Niemand houdt er immers van in de file te staan.

DE MACHT DER GEWOONTE

We staan massaal in de file omdat de auto lange tijd het uitgangspunt was voor beleid rondom infrastructuur en bereikbaarheid. Maar de bevolking groeit, het woningtekort stijgt en daarmee onze leefruimte beperkt. We moeten dus van een auto-firstbeleid naar een lopen-fietsen-OV-firstbeleid. De stad zal weer ademruimte krijgen en beter bereikbaar zijn voor veel meer mensen. Het aantal verkeersongevallen met personenauto's zal dalen, omdat er minder auto's op de weg zijn. Het openbaar vervoer verdient een investering, zodat het meer personen aankan en het goedkoper wordt. Voor minder mobiele mensen is er dan voldoende ruimte om (met elektrisch vervoer) op de plaats van bestemming te komen.

Denk aan: campagnes voor (elektrisch) fietsen naar je werk, ondersteuning lokale fietsenzaken, promotie van speed pedelecs, e-bikes en bakfietsen, advies bij fietsinfrastructuur en stedelijke ontwikkeling, en meer.

04

CO₂-reductie

Wanneer we de fiets pakken, reduceren we onze uitstoot van CO₂ met 224 keer ten opzichte van de auto. Gemiddeld is de CO₂-uitstoot per reizigerskilometer van een benzineauto namelijk 224 gram, tegenover 0 (nul!) gram van de fiets.

Het einde van de fossiele industrie zal een groot verschil maken in de wereldwijde CO₂-uitstoot, die mede zorgt voor de opwarming van de aarde. Een relatief makkelijke aanpassing is die van de korte afstanden. Ruil de auto in voor de fiets en de resultaten liegen er niet om. Uit onderzoek in Utrecht blijkt dat de economische en maatschappelijke meerwaarde enorm zijn. Wat ons betreft dus een no-brainer.

ER IS GEEN PLAN(EET) B

Minder fossiele brandstoffen door meer te fietsen is niet alleen noodzakelijk, het is nog leuk ook! Dit vergt investeringen, maar die zijn een schijntje vergeleken bij de kosten die nietsdoen met zich meebrengt. De fiets is de goedkoopste oplossing voor minder CO₂-uitstoot op korte ritten: slechts 16% van de ritten tussen de 7,5 en 15 kilometer wordt nu op de fiets gedaan. Met de juiste campagnes en voorlichting kan dit makkelijk naar 50%.

Denk aan: advies en projectmanagement rondom een fietspadennetwerk, promotie van lokale fietsenzaken, campagnes voor fietsforensen, organisatie van hackathons rondom duurzame oplossingen, en meer.

05

Armoedebestrijding

Vervoersarmoede is een snelgroeiend probleem. Er zijn steeds meer mensen die zich geen auto kunnen veroorloven, maar deze wel nodig hebben voor werk. Met de stijgende huizenprijzen worden mensen verdreven uit de stad en worden de woon-werkafstanden groter. Gelukkig zijn dit vaak afstanden die prima met een (elektrische) fiets te doen zijn. Een fiets is bovendien een stuk goedkoper dan een auto.

ARMOEDE MAG GEEN REDEN ZIJN VOOR IMMOBILITEIT

Door de fiets toegankelijk te maken voor minima, kunnen zij onvoorwaardelijk mobiel zijn en kunnen ze eenvoudig ook middelgrote afstanden afleggen, zonder dat het een vermogen kost. Ook regelingen met werkgevers die meebetalen aan een (elektrische) fiets voor werknemers zorgt dat iedereen de kans krijgt op de fiets gaan en de auto te laten staan.

Denk aan: projectontwikkeling voor meer gelijkheid in mobiliteit en financiën, promotietrajecten van maatwerk fietsplannen, lokaal advies, hulp bij financiering, en meer.

Samenwerken

Ook benieuwd hoe we jouw idee kunnen omtoveren tot een baanbrekend project? Samen kunnen we grenzen verleggen. Neem contact op en vertel ons wat je wil doen.