De fiets als oplossing voor (bijna) alles.

MOBILITEITSPROJECTEN

Aanjagers van de fiets

Vanuit Groningen jagen we met projectbureau Maatschappij Spaak alles aan waarin de fiets een rol speelt. Want of het nu gaat om het sportieve of het duurzame aspect: de hele maatschappij profiteert van meer fietsen.

Projectcreatie
Projectmanagement
Projectcommunicatie en -marketing
DE FIETS ALS OPLOSSING VOOR (BIJNA) ALLES

Bicycle Development Goals

samen koersen  

samen koersen  

samen koersen  

samen koersen  

samen koersen  

PROJECTEN

Bekijk onze recente fietsoplossingen.

Filter

Projectmanagement

Hackathon: who owns the sidewalk?!

Laden en lossen, (fiets)parkeren, adverteren, terrassen en afvalcontainers lijken te bepalen in hoeverre de stoep nog kan dienen waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is: veilig kunnen spelen voor kinderen en veilig kunnen wandelen voor alle mensen die zich per voet, rolstoel of met een ander hulpmiddel verplaatsen.
Projectcommunicatie en -marketingProjectcreatie

Fietsforensen

We hielpen de provincie Drenthe met het vraagstuk hoe meer mensen hun woon-werkafstand met de fiets zouden kunnen afleggen. Om milieuredenen, natuurlijk, maar ook om gezondheidsredenen is de fiets het perfecte vervoermiddel om de werkdag achter je te laten en lekker te bewegen.